การท่องบทอาขยานไทย

 

Advertisements

เรื่องคำในภาษาไทย

คำในภาษาไทย

เมื่อศึกษาแล้วให้สรุปลงสมุดส่งครูภายใน  วันที่  1   พ.ย  นี้